Polityka Prywatności

Respektując ustawę o ochronie danych osobowych Zespół Serwisu Pricebook zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Poniżej określono zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Konsorcjum Pricebook reprezentowanego przez Wide Lane Sp. z o.o., obowiązujących w serwisie www.pricebook.pl:

Gromadzenie i wykorzystywanie Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Wide Lane Sp. z o.o. (Ul. Krowoderska 63b/6 31-158 Kraków; NIP: PL 6762448765, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Nr KRS: 0000397481. 
 2. Jakie dane przetwarzamy
  1. Imię i nazwisko
  2. Adresy
  3. Numery telefonu
  4. Adres poczty elektronicznej
  5. Nazwę firmy
  6. NIP
  7. Regon
  8. Numer uprawnień
  9. Adres IP
 3. Przekazane przez Państwa dane osobowe są przez nas gromadzone i wykorzystywane, aby:
  1. Zawrzeć umowę na korzystanie z naszych usług,
  2. kierować i wypełniać nasze zobowiązania wynikające z każdej łączącej nas z Państwem umowy;
  3. odpowiadać na kierowane przez Państwa pytania i prośby;
  4. realizować składane przez Państwa zamówienia lub wnioski;
  5. przewidywać i rozwiązywać problemy mogące dotyczyć wszelkich oferowanych przez nas towarów i usług;
  6. zapewniać produkty lub usługi spełniające Państwa oczekiwania i potrzeby.
  7. umożliwić dołączanie do grup, korzystanie z forum oraz innych narzędzi dostępnych w serwisie
  8. zapewnić należyty poziom moderacji grup
 4. Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w celu diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu serwisem www. pricebook.pl.
 5. Udostępnione dane udostępniamy w ramach świadczenia usług następującym podmiotom:
  1. Fakturowania – wystawianie faktur rozliczeniowych, monitorowanie należności i zobowiązań,  wysyłanie powiadomień i zawiadomień związanych z płatnościami w serwisie.
  2. Meritoros – firma obsługująca księgowość.  Firma zyskuje dostęp do danych zawartych tylko i wyłącznie na fakturach  rozliczeniowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych firmy Wide Lane Sp. z o.o.
  3. Google – ujawnione są dane pozwalające na korzystanie z opcji Forum ( nazwa użytkownika lub imię i nazwisko)
  4. Inni Użytkownicy Forum – zyskują dostęp tylko do nazwy użytkownika ( imienia i nazwiska ) w celu identyfikacji wprowadzonych transakcji w serwisie oraz do kontaktu poprzez forum.
  5. IMARS – dane tylko członków instytutu w celu prezentacji na stronie instytutu. Rodzaj prezentowanych danych przez IMARS określony jest w polityce prywatności oraz statucie instytutu.
  6. Moderator grupy – otrzymuje dostęp do danych członków grupy ( imię , nazwisko, numer uprawnień, adres mail) w celu  weryfikacji czy dany użytkownik może należeć do grupy, czy posiada odpowiednie uprawnienia oraz do odpowiedniej moderacji grupy zgodnie z zasadami w niej panującymi.
 6. Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowywane są na specjalnych dzierżawionych serwerach. Serwery posiadają odpowiednie zabezpieczenia.
 7. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności naszego serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
 8. Nie przechowujemy danych poufnych jak numery Państwa kart kredytowych czy danych dostępu do Państwa konta bankowego.
 9.  

Informacje logowania

Podczas korzystania z serwisu Pricebook.pl nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.

Cookies (ciasteczka)

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Państwa komputerze. Cookies nie są szkodliwe dla Państwa komputerów i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Funkcja logowania w serwisie Pricebook.pl wymaga obsługi ciasteczek. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości

naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów i sposobów poruszania się po serwisie Pricebook.pl

Zabezpieczenia

 1. Nasz serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
 2. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
 3. Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników serwisu Pricebook.
 4. Informujemy również, iż dane osobowe mogą być przekazane naszym stałym partnerom handlowym bezpośrednio realizującym zamówienia na informacje, produkty i usługi marki Pricebook, jedynie dla celów związanych z realizacją tych zamówień.
 5. Zawsze zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymagamy od naszych partnerów stosowania naszych standardów ochrony prywatności oraz zapewnienia nam prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

Rezygnacja/ Zapomnienie/Poprawa danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Mają Państwo prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prosimy o korzystanie z właściwych zakładek w serwisu internetowego, lub przesłanie e – mail pod adres biuro@pricebook.pl lub listem poleconym na adres: Wide Lane Sp. z o.o. Krowoderska 63b/6, 31-158 Kraków.

 1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do zapomnienia. W chwili gdy:
  1. dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;
  2. podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;
  3. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Serwis zastrzega iż prawo do zapomnienia nie przysługuje:
   1. Nazwa użytkownika (bądź imię i nazwisko jeśli stanowi nazwę użytkownika)– która stanowi  podpis pod wprowadzonymi transakcjami do serwisu. Jest to niezbędne ze względów prawnych.
   2. Dane ujawnione na umowie abonamentowej oraz Fakturach – w związku z prawnym wymogiem przetrzymywania dokumentacji zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 2. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie innym użytkownikom serwisu.

Zastrzeżenia

 1. Twórcy serwisu Pricebook.pl zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Pricebook.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 2. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników serwisu Pricebook.pl.

Dane ujawniane w Profilu

 1. W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem, hasła oraz loginu aktywującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności lista kontaktów, lista grup, do których należy dany Użytkownik.
 2. Podstawowe informacje ujawnione w profilu użytkownika (imię, nazwisko, adres, numer uprawnień, firma .ect) są zawsze widoczne przez użytkowników grup, do których należy dany Użytkownik. Dane, które zostaną ujawnione zależą do wewnętrznej polityki każdej z grup. Użytkownik zapisując się do danej grupy zobowiązuje się do przestrzegania zarówno polityki i regulaminu serwisu Pricebook jak również wewnętrznych przepisów i polityki grupy.
 3. Użytkownicy mają prawo do upubliczniana danych o sobie dla wszystkich użytkowników serwisu.
 4. Dane dodatkowe umieszczone w profilu użytkownika takie jak hobby, zainteresowana ect. są dobrowolne. Użytkownik sam decyduje w jaki sposób będą one widoczne dla pozostałych użytkowników np. tylko dla grup w których jest użytkownik lub dla wszystkich użytkowników serwisu.

Pokoje pogawędek, tablice ogłoszeń i grupy dyskusyjne

 1. Jeżeli poprzez niniejszą witrynę udostępnione zostaną usługi w postaci pokojów pogawędek, tablic ogłoszeń, grup dyskusyjnych lub inne mające podobne zastosowanie, administratorzy Serwisu Pricebook zastrzega sobie prawo gromadzenia udostępnianych za ich pośrednictwem informacji. Informacje te wykorzystywane będą zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 2. Jednocześnie Administratorzy Serwisu Pricebook informują, że nie odpowiadają za wykorzystanie przez osoby trzecie informacji osobowych udostępnionych za pośrednictwem pokojów pogawędek, tablic ogłoszeń, grup dyskusyjnych, lub innych podobnych usług dostępnych na niniejszej witrynie. Prosimy o zachowanie należytej ostrożność przy przekazywaniu informacji osobowych w powyższy sposób.

Poczta elektroniczna, Forum, itp.

Jeżeli poprzez niniejszą witrynę udostępnione zostaną usługi poczty elektronicznej, forum, itp. Administrator danych zastrzega sobie prawo gromadzenia udostępnianych za ich pośrednictwem informacji. Informacje te wykorzystane będą zgodnie z naszą polityką prywatności.

Prawa autorskie

Serwis Pricebook.pl zawiera przekierowania (linki) do innych stron www wraz z zwięzłym opisem. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z serwisem pricebook.pl. Pod tym określeniem rozumiane są informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności serwisu Pricebook.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Informacje komercyjne są filtrowane przez redakcję w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż raz na tydzień.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów lub na forum dostępne są dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia użytkowników serwisu przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

 1. Zespół serwisu Pricebook.pl nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z materiałów zamieszczonych na stronach serwisu.
 2. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wpisów oraz blokowania użytkowników, którzy naruszają regulamin serwisu Pricebook.pl.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Serwis Pricebook.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach, listach dyskusyjnych lub forum. Są one wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą.
 2. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do przedsiębiorców oraz osób, których dane są ogólnie dostępne na stronach serwisu.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, prosimy o kontakt pod adresem:biuro@pricebook.pl